Profil

Sival vil sikre bedre karrierevalg og fremtidsplanlægning gennem studie- og karrierevejledning baseret på personlige ønsker og kvalifikationer. Vejledningen er for dig der går i skole, studerer eller er på arbejdsmarkedet, og omdrejningspunktet i vejledningen er en personprofil, der viser personlige kompetencer og jobmæssige præferencer.

Billede2

“Jeg nyder at arbejde med personlig udvikling og fremtidsplanlægning, og jeg søger altid, at basere min vejledning på konkrete værktøjer og dokumenteret viden. Derfor er virksomhedens værdier professionalisme , tillid og nysgerrighed. Fra mit arbejde som HR-konsulent ved University College Lillebælt  har jeg erfaring med kompetenceudvikling, karrierevejledning samt teamudvikling, jeg bringer ind i sival “siger Signe Nancke .”

Læs mere om Sivals ydelser her

Nyt siden sidst